خبر

سیما

صدا

شبکه یک

دعای ندبه

سخنران: حجت الاسلام محمد باقر حیدری کاشانی - مداح:احمد زین العابدین
مدت 128 دقیقه