چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تاریخ بارگذاری: 96/04/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 243 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 237 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 239 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:12
نقد آقای جهانگیری از آقای رئیسی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 245 نفر
تاریخ درج: 96/02/23