جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه فطر بایرامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گردشگری

دیدنی های مختلف گردشگری و سیاحتی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی چگونه میلیاردر شدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گردشگری

دیدنی های مختلف گردشگری و سیاحتی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

روز خدا

ویژه ی عید فطر

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:42:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی میر تاج الدینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

شهریار ایران

نقش بر نخ

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 07:23:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود

ویژه ی عید فطر

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

سحرلر

ویژه ی عید فطر

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 11:03:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

طنرپیشگان

جری لوییس - بی نظم منظم

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

ویژه برنامه ی عید فطر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود

ویژه ی عید فطر

 • شروع برنامه:12:41:00
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سلسبیل

برنامه ای با حضور کارشناسان مذهبی استان جهت آموزش و پاسخ گویی به سوالات مذهبی مخاطب

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال آیریلیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:38:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پشت صحنه ی برنامه های ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:41:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

شادمانه تبریز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:00
 • پایان برنامه: 15:56:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی خسیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سهند آوا

برنامه ویژه ی آهنگ های درخواستی

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه ی مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:17:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:52:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

مجموعه ی نه دئمیشم بئله بخته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تبریزیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 21:07:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال گمگشته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:53:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

ویژه برنامه ی فطر بایرامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:00
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

سریال آیریلیق

توضیحات برنامه درج نشده است.