جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:34:37
 • طول برنامه:34 دقیقه

مجموعه تلويزيونی «پريا»

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:00:46:36
 • پایان برنامه: 01:03:23
 • طول برنامه:16 دقیقه

ره‌آورد

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:01:18:24
 • پایان برنامه: 01:45:36
 • طول برنامه:27 دقیقه

حيات خانه ما

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:01:55:31
 • پایان برنامه: 02:47:41
 • طول برنامه:52 دقیقه

شگفتي هاي آفرينش بدن انسان

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:03:01:46
 • پایان برنامه: 03:13:22
 • طول برنامه:11 دقیقه

راز درون

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:03:14:09
 • پایان برنامه: 03:22:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

سيب در قاب

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:03:25:03
 • پایان برنامه: 03:48:33
 • طول برنامه:23 دقیقه

کيميا

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:03:58:24
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:04:04:00
 • پایان برنامه: 04:11:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:04:13:55
 • پایان برنامه: 04:19:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ مدح پيامبر

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:04:22:49
 • پایان برنامه: 04:51:45
 • طول برنامه:28 دقیقه

تالار تجربه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:05:07:32
 • پایان برنامه: 05:46:48
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند «شمارش معکوس»

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:05:48:52
 • پایان برنامه: 05:54:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

سيب در قاب

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:43:42
 • طول برنامه:43 دقیقه

مادر، کودک، تندرستي

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:06:45:15
 • پایان برنامه: 06:51:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

مي‌خواهم بدانم

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:06:53:09
 • پایان برنامه: 07:13:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح و سلامت

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:07:17:34
 • پایان برنامه: 07:24:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

همايش‌های «تد»

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:07:26:13
 • پایان برنامه: 07:57:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

لبخند پنهان فرشته‌ها

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:08:00:03
 • پایان برنامه: 08:43:02
 • طول برنامه:42 دقیقه

ضربان

[موضوع] در اين برنامه، در خصوص انحرافات ستون فقرات و انواع قوس‌ها و راه‌های درمانی آنها، بحث و گفت‌وگو می‌شود.

 • شروع برنامه:08:53:49
 • پایان برنامه: 09:20:50
 • طول برنامه:27 دقیقه

دهکده تندرستی

[موضوع] در این برنامه، در خصوص مواد غذايی جايگزين مکمل‌ها، خواص بادام هندی و هلو و درمان

 • شروع برنامه:09:27:14
 • پایان برنامه: 09:57:09
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند «بازگشت»

[موضوع] اين برنامه، به معرفی فعاليت‌های بخش پيوند کبد در بيمارستان نمازی شيراز می‌پردازد.

 • شروع برنامه:10:00:05
 • پایان برنامه: 10:46:18
 • طول برنامه:46 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[موضوع] در این برنامه، در خصوص تغذيه در بيماری‌های قلبی ـ عروقی و پرفشاری خون، بحث و گفت‌وگو می‌شود.

 • شروع برنامه:11:00:02
 • پایان برنامه: 12:00:02
 • طول برنامه:1 ساعت

همین امشب مهتاب

[موضوع] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، انعکاس و پیگیری انتقادها و پیشنهادهای مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های

 • شروع برنامه:12:09:56
 • پایان برنامه: 12:38:52
 • طول برنامه:28 دقیقه

تالار تجربه

[موضوع] اين برنامه، به گفت‌وگو با دکتر يحيی دولتی (متخصص پوست و مو)،

 • شروع برنامه:12:40:15
 • پایان برنامه: 12:51:12
 • طول برنامه:10 دقیقه

مجله پزشکی لوگوس

[موضوع] این برنامه،

 • شروع برنامه:13:00:26
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[موضوع] تلاوت آیات نورانی کلام‌الله مجید

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:15:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم): بهترين كارها در نزد خدا، نگهداری زبان است.

 • شروع برنامه:13:15:52
 • پایان برنامه: 13:21:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:13:27:46
 • پایان برنامه: 13:54:58
 • طول برنامه:27 دقیقه

حیات خانه ما

[موضوع] این برنامه، با محوریت حیات وحش اقلیم ایران،

 • شروع برنامه:14:02:43
 • پایان برنامه: 14:10:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

همایش‌های «تد»

[موضوع] چگونه می‌توانيم به فضا برويم، بدون آنکه آنجا باشيم؟

 • شروع برنامه:14:13:56
 • پایان برنامه: 14:53:12
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند «شمارش معکوس»

[موضوع] اين مستند خارجی، به بررسی «اثرانگشت»، «مراحل تشکيل جنين در شکم مادر»،

 • شروع برنامه:14:57:41
 • پایان برنامه: 15:52:41
 • طول برنامه:55 دقیقه

حال خوب

[موضوع] در این برنامه، با حضور دکتر اسیه اناری (روان‌شناس)،

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:42:28
 • طول برنامه:42 دقیقه

ضربان

[موضوع] پرخوني - زانو درد و آرتروز زانو [مجري] دکتر بابک حسن زاده [کارشناس / ميهمان] دکتر بابک بهار فوق تخصص هماتولوژي - دکتر رضا سلمان روغني فوق تخصص ستون فقرات

 • شروع برنامه:16:50:15
 • پایان برنامه: 17:03:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

واژه‌هاي علمي

[موضوع] آلزايمر [مجري] ندارد [کارشناس / ميهمان] دکتر منصوري دکتر قيني متخصص مغز و اعصاب

 • شروع برنامه:17:03:45
 • پایان برنامه: 17:11:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

سيب در قاب

[موضوع] لطفا وارد چمن نشويد

 • شروع برنامه:17:14:30
 • پایان برنامه: 17:35:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

دهکدة تندرستي

[موضوع] گل هاي خوراکي [مجري] زهره عاشورلو [کارشناس / ميهمان] دکتر متين(پژوهشگر و استاد دانشگاه)

 • شروع برنامه:17:42:43
 • پایان برنامه: 17:54:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

مجلة پزشکي لوگوس

[موضوع] درمان هاي خانگي سرماخوردگي،خشکي چشم و افسردگي [مجري] ندارد [کارشناس / ميهمان] ندارد

 • شروع برنامه:18:00:57
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

ايران

[موضوع] تاريخچه پست و تمبر - کاخ نياوران - عصارخانه اصفهان [مجري] گلنار فرنودي [کارشناس / ميهمان] عباس زکي زاده معاون اداره پست - مسعود فرحبخش مدير موسسه فرحبخش - علي اکبر نصرآبادي مدير موزه - لادن عابد راهنماي عصارخانه

 • شروع برنامه:18:31:54
 • پایان برنامه: 18:43:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

راز درون

[موضوع] دراين برنامه درخصوص فشارخون مطالبي بيان مي شود [مجري] - [کارشناس / ميهمان] کارشناس خارجي

 • شروع برنامه:18:47:10
 • پایان برنامه: 18:57:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفيد

[موضوع] سکته مغزي - پيشگيري و درمان [مجري] زهرا شوقي [کارشناس / ميهمان] ذپدکتر بهنام منصوري متخصص مغز و اعصاب

 • شروع برنامه:19:00:17
 • پایان برنامه: 19:52:39
 • طول برنامه:52 دقیقه

نخبگان عرصة سلامت

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:37:45
 • طول برنامه:37 دقیقه

همين امشب مهتاب (زنده)

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:20:37:45
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[موضوع] استاد عبدالباسط، سوره مزمل ، آيات 1 تا 10

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:53:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنگام اذان مغرب به افق تهران

[موضوع] موذن : استاد محمد حسين سعيديان

 • شروع برنامه:20:53:45
 • پایان برنامه: 22:02:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

همين امشب مهتاب (زنده)

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:22:03:50
 • پایان برنامه: 22:58:02
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند خارجي شمارش معکوس

[موضوع] در اين برنامه نحوه رشد و تکامل جنين از هفته 27 تا هفته چهلم بررسي مي شود [مجري] ندارد [کارشناس / ميهمان] ندارد

 • شروع برنامه:22:58:57
 • پایان برنامه: 23:59:38
 • طول برنامه:1 ساعت

به سلامت

[موضوع] اين برنامه به موضوع جامعه پذيري ارزشها وضد ارزشها مي پردازد [مجري] ندارد [کارشناس / ميهمان] دکتر نيره توکلي جامعه شناس