جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:14:00
 • پایان برنامه: 00:19:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:00:19:12
 • پایان برنامه: 01:32:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

موتورسواری(اسپیدوی لهستان - 2017)

اسپیدوی لهستان - 2017

 • شروع برنامه:01:36:17
 • پایان برنامه: 03:52:54
 • طول برنامه:2 ساعت و 16 دقیقه

والیبال(بلژیک - آرژانتین)

ليگ جهاني واليبال - 2017

 • شروع برنامه:03:52:54
 • پایان برنامه: 03:58:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:03:58:09
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:04:13:50
 • پایان برنامه: 04:43:42
 • طول برنامه:29 دقیقه

برسکوی افتخار

برسکوي افتخار

 • شروع برنامه:04:46:26
 • پایان برنامه: 05:22:01
 • طول برنامه:35 دقیقه

بدمینتون(دیدار نهایی دو نفره آزاد استرالیا-2017)

ديدار نهايي دو نفره آزاد استراليا-2017

 • شروع برنامه:05:23:01
 • پایان برنامه: 05:59:48
 • طول برنامه:36 دقیقه

سوارکاری(تور جهانی قهرمانان آلمان - 2017)

تور جهاني قهرمانان آلمان - 2017

 • شروع برنامه:06:03:08
 • پایان برنامه: 07:24:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

هندبال(پاری سن ژرمن - واردار)

ديدار نهايي ليگ قهرمانان اروپا - 2017

 • شروع برنامه:07:28:12
 • پایان برنامه: 07:52:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

پینگ پنگ(رقابت های دونفره قهرمانی جهان آلمان-2017)

رقابت های دو نفره قهرماني جهان آلمان-2017

 • شروع برنامه:07:52:53
 • پایان برنامه: 08:00:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:08:00:10
 • پایان برنامه: 09:07:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

بسکتبال(والنسیا - باسکونیا)

ليگ اندسا اسپانيا - 2017

 • شروع برنامه:09:07:59
 • پایان برنامه: 09:14:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:09:14:45
 • پایان برنامه: 10:54:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 39 دقیقه

فوتبال(فرانسه - انگلیس)

دوستانه - 2017

 • شروع برنامه:10:54:21
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:24:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

فیلم سینمایی (سفربه کوهستان)

فيلم سينمايي (سفربه کوهستان)

 • شروع برنامه:12:24:34
 • پایان برنامه: 13:00:43
 • طول برنامه:36 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:00:43
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:12:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ( ظهر ) به افق تهران

"اذان ظهر به افق تهران - 13:07""غروب آفتاب - 20:24""اذان مغرب به افق تهران - 20:45""نیمه شب شرعی - 00:14"

 • شروع برنامه:13:13:58
 • پایان برنامه: 13:21:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:21:47
 • پایان برنامه: 14:17:01
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند استارت (اتومبیل رانی)

مستند استارت (اتومبيل راني)

 • شروع برنامه:14:17:01
 • پایان برنامه: 14:27:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:27:34
 • پایان برنامه: 15:59:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

تکواندو/زنده(قهرمانی جهان کره جنوبی - 2017)

قهرمانی جهان کره جنوبی - 2017

 • شروع برنامه:16:03:19
 • پایان برنامه: 17:39:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

شهرآورد پنجاهم (تاریخ 05-12-79)

شهرآورد پنجاهم (تاريخ 05-12-79)

 • شروع برنامه:17:39:34
 • پایان برنامه: 17:44:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:17:44:35
 • پایان برنامه: 18:56:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

بدمینتون(دیدار نهایی اندونزی - 2017)

دیدار نهايي اندونزي - 2017

 • شروع برنامه:19:00:35
 • پایان برنامه: 20:22:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

مستند طوفان لین

مستند طوفان لين

 • شروع برنامه:20:22:37
 • پایان برنامه: 20:40:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:50:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ( مغرب ) به افق تهران

"اذان مغرب به افق تهران - 20:45""نیمه شب شرعی - 00:14"

 • شروع برنامه:20:52:50
 • پایان برنامه: 20:59:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:59:45
 • پایان برنامه: 23:59:45
 • طول برنامه:3 ساعت

2020 ( زنده )

مجله تصویری ورزشی " 2020 "