جدول پخش

شبکه افق
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

سریال نفس

قسمت بیست و پنجم .

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

دل جویان

قسمت دوازدهم .

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روشنا

سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی .

 • شروع برنامه:01:58:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

نیمه پنهان ماه

گفتگو با همسران شهدا .

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جزءخوانی قرآن کریم

جزء 30 قرآن کریم .

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

دل جویان

قسمت دوازدهم .

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

آفاق

در این برنامه به پاسخ به پیامک ها با حضور دکتر منصوره رحماندوست می پردازیم

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

پری

حماسه پاوه

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:37:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال نفس

قسمت بیست و پنجم .

 • شروع برنامه:06:37:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

عصرانه

بازپخش

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:07:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

دل جویان

قسمت دوازدهم .

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نیمه پنهان ماه

گفتگو با همسران شهدا .

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال نفس

قسمت بیست و پنجم .

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

عصرانه

بازپخش

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

پری

حماسه پاوه

 • شروع برنامه:11:47:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

آفاق

در این برنامه به پاسخ به پیامک ها با حضور دکتر منصوره رحماندوست می پردازیم

 • شروع برنامه:12:49:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دل جویان

قسمت دوازدهم .

 • شروع برنامه:13:06:00
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران

اذان ظهر به افق تهران : 13:07 .

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه دل جویان

قسمت دوازدهم .

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

محرمان محراب

زندگی نامه آیت الله اشرفی اصفهانی

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:52:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال نفس

قسمت بیست و پنجم .

 • شروع برنامه:14:52:00
 • پایان برنامه: 17:31:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 39 دقیقه

ماه نشان

باز پخش

 • شروع برنامه:17:31:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

آفاق

در این برنامه به موضوع نقش آرزوها در رضایت مندی از زندگی (2) با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباس پسندیده می پردازیم

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

فیلم سینمایی قندون جهیزیه

قندون جهیزیه فیلمی اجتماعی با زمینه طنز است که به رابطه فرهنگ صاحب خانه و مستأجر می پردازد.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

دل جویان

قسمت سیزدهم .

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

نیمه پنهان ماه

گفتگو با همسران شهدا .

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان گاهی مغرب

اذان مغرب به افق تهران : 20:45 .

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:01:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

ادامه نیمه پنهان ماه

گفتگو با همسران شهدا .